Тест на Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)

hero-image

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — группа вирусных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, которые передаются воздушно-капельным путем и характеризуются симптомами инфекционного токсикоза. В настоящее время вирусные инфекции респираторного тракта представляют собой актуальную медицинскую проблему, имеющую важное социально-экономическое значение. Официально регистрируется более 30 млн случаев острых респираторных заболеваний, из них более 21 млн случаев — у детей до 17 лет. Однако в большинстве случаев пациенты с легкими формами заболевания не обращаются в лечебно-профилактические учреждения, что значительно увеличивает реальное количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. 

Тест на Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) выевляет:

 • Риновирусы
 • Аденовирусы
 • Коронавирусы
 • вирус Метапневмовирус
 • Парагриппа
 • Бокавирус.

Таким образом, практически все эти возбудители вызывают заболевания, сопровождающиеся симптомами воспаления слизистой оболочки дыхательных путей и выраженной интоксикацией.

Определение возбудителя ОРВИ в каждом конкретном случае имеет важнейшее значение для выбора терапии, поскольку позволяет:

 • прямое определение наличия возбудителя – выявление специфического участка РНК или ДНК возбудителя дает прямое указание на присутствие вируса;
 • определить тактику ведения пациента (лечение может быть как симптоматическим (при риновирусной инфекции), так и предполагающим использование этиотропных противовирусных препаратов);
 • оценить прогноз течения заболевания и риск вероятных осложнений; v осуществлять динамическое наблюдение за течением заболевания.

Метод ПЦР позволяет выявлять и идентифицировать ДНК или РНК вируса в течение нескольких часов. Использование метода наиболее эффективно при стертых и атипичных формах заболевания, на ранних стадиях острого инфекционного процесса, а также при проведении дифференциальной диагностики ОРВИ с патологическими процессами в респираторном тракте, вызванными бактериальными агентами.

Для чего используется исследование?

Для этиологической диагностики острых респираторных вирусных инфекций, особенно у детей, людей пожилого возраста и лиц с иммунодефицитом.

Перед проведением медицинских анализов рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Info line 022903999.

Tabelul de investigații

BM89900 lei

Infecţiile respiratorii virale acute (IRVA) sunt afecţiuni deosebit de răspîndite, prezente la persoanele de toate vîrstele, cu manifestări clinice foarte variate ca formă şi gravitate în funcţie de gradul de intoxicaţie şi nivelul arborelui respirator afectat.

Investigaţia conţine:

 • Virusul sincitial respirator
 • Metapnevmovirus
 • Virusul parainfluenza 1
 • Virusul parainfluenza 2
 • Virusul parainfluenza 3
 • Virusul parainfluenza 4
 • Coronavirusuri (NL-63)
 • Coronavirusuri (HKU-1)
 • Coronavirus (OC43)
 • Rinovirus
 • Adenovirusuri

Adenovirusurile, Paramixovirusurile (V. paragripale şi V. respirator sinciţial) sunt virusuri cu afinitate respiratorie primară şi majoră ce condiţionează pînă la 90% din IRVA la copii. · Infecţia adenovirală (Adenoviroza) este determinată de adenovirusuri şi se manifestă prin febră, intoxicaţie, semne clinice respiratorii şi extrarespiratorii variate (conjunctivită, adenopatie, diaree, etc.). · Infecţia paragripală (Paragripa) este o boală respiratorie acută, determinată de virusurile paragripale, manifestată clinic prin febră şi intoxicaţie moderată, lezarea mucoasei nazale si a laringelui, care, la copii mici, se manifestă predominant prin laringotraheită acută stenozantă (crup). Infecţii acute ale sistemului respirator inferior: laringotraheita, bronşita, bronşita obstructivă, bronşiolita, pneumonia. · Febra rino-faringoconjuctivală este cea mai tipică variantă clinică a infecţiilor respiratorii virale acute, manifestată prin febră de durată, catar respirator superior pronunţat, faringită, conjunctivită şi limfadenită cervicală. · Laringotraheita acută, stenozantă (crupul) prezintă o evoluţie alarmantă la copilul mic. În 38-45% din cazuri se declanşează în paragripă, adenoviroze. Se caracterizează prin tuse lătrătoare, voce răguşită, dispnee inspiratorie. · Bronşiolita acută este o afecţiune a căilor respiratorii inferioare înregistrată în 45-50% din cazuri la sugar si nou-născut în infecţia cu  virus. Se manifestă clinic prin febră, dispnee expiratorie, tahipnee, insuficienţă respiratorie în progresie, wheezing (respiraţie şuerătoare) cu evoluţie gravă. · Respiraţie accelerată (tahipneea) conform OMS se defineşte, dacă frecvenţa respiraţiei la un copil în vîrsta de pînă la 2 luni este ≥ 60 resp/minut, 2 luni-12 luni ≥50 resp/minut, 1 an-5ani ≥ 40 resp/minut, şi după 5 ani ≥ 25 resp/minut şi mai mult.

Infecţiile respiratorii acute determină 40-60% din bolile copilului de vîrstă fragedă şi 30- 40% din maladiile preşcolarului şi şcolarului. Frecvenţa acestor maladii este de 6-7 îmbolnaviri pe an la copii din mediul urban cu suprapopulare şi 2-3 pe an la adulţi. Sursa de infecţie o constituie omul bolnav cu infecţii latente manifeste, sau inaparente şi persoanele purtătoare de virusuri. Perioada de contagiune în IRVA durează 10 zile, în paragripă- 7-10 zile. Calea de transmitere este cea aeriană prin picături de secreţii nazofaringiene şi indirectă prin mîini şi obiecte proaspăt contaminate cu secreţiile infectate (veselă, batiste, apa din bazinele de înot). În IAV transmiterea are loc şi pe cale fecal – orală. Receptivitatea este generală şi variază în funcţie de vîrstă. Sunt mai receptivi copiii în vîrstă după 3 luni, adolescenţii, bolnavii cronici.

Determinarea agentului patogen IRVA în fiecare caz este esențială pentru alegerea tratamentului, deoarece permite:

 • în primele etape ale bolii pentru a pune un diagnostic etiologic;
 • determină tactica de referință a pacientului (tratamentul poate fi atât simptomatic (cu infecție cu rinovirus), cât și sugerând utilizarea medicamentelor antivirale);
 • pentru a evalua prognosticul bolii și riscul complicațiilor probabile, şi pentru a efectua monitorizarea dinamică a cursului bolii.

Obține o consultație gratuită