Invitro Diagnostics a obținut certificatul de acreditare SM SR EN ISO 15189:2014

hero-image

Laboratorul medical „Invitro Diagnostics” anunță cu mândrie despre obținerea certificatului de acreditare care garantează că instituția medicală satisface cerințele standardului SM SR EN ISO 15189:2014. Astfel domeniile de acreditare hematologie, biochimie, biologie moleculară și imunologie au fost confirmate a fi funcționale conform cerințelor standardului internațional, iar sistemul de management al calității și îmbunătățire continuă a fost implementat în toate departamentele. 

Standardul ISO 15189 este un standard specific laboratoarelor medicale prin care poate fi apreciată obiectiv activitatea unui laborator de analize medicale și calitatea serviciilor prestate.

Serviciile oferite de un laborator medical sunt esențiale în diagnosticul maladiilor și conduita pacienților și de aceea trebuie să îndeplinească cerințele conform tuturor criteriilor standarde și așteptările atât a pacienților sau clienților cât și a personalului medical responsabil de îngrijirea acestora.

Cele mai importante elemente ale implementării acestui standard riguros sunt: asigurarea trasabilității eșantioanelor, controlul intern și participarea la schemele de evaluare externă a calității (RIQAS).

Aplicarea standardului SM SR EN  ISO 15189:2014  permite participarea laboratorului la diverse proiecte de cercetare științifică și recunoașterea rezultatelor testelor de laborator.
Mai mult, în laboratoarele acreditate  Sistemul de Management al Calității implică toate activitățile organizației. Acesta reunește activitățile de management, vânzări, marketing, finanțe, curier, logistica și IT cu testarea efectivă a probelor de la pacienți. Acest lucru înseamnă că fiecare departament din cadrul organizației folosește SMC pentru a rezolva probleme, pentru a reduce ori a elimina sursa erorilor sistemice și pentru a recunoaște și a urmări oportunitățile de a le oferi mai multa valoare clienților.

Obține o consultație gratuită