Farmacogenetica Warfarinei

500 leiTG03

Anticoagulantele sunt medicamente ce inhibă activitatea sistemului de coagulare a sângelui și previne formarea cheagurilor de sânge. Există anticoagulante cu acțiune:

 • directă, scăderea nivelului trombinei în sânge (de exemplu, heparină, etc.);
 • acțiunea indirectă - inhibă enzima vitamina K reductaza, stopând activarea acesteia (vitaminei K) din urmă în organism și oprește sinteza factorilor de hemostază din plasmă dependenți de vitamina K - II, VII, IX, X.

Warfarina este un anticoagulant cu acțiune indirectă pe bază de cumarin. Este utilizat în întreaga lume pentru tratamentul și prevenirea maladiilor tromboembolice. Warfarina a fost introdusă în practica clinică în anii 50 ai secolului XX, iar în noul mileniu este un medicament din Top 20 în Statele Unite ale Americii (SUA) și cel mai utilizat anticoagulant la nivel mondial pentru tratamentul oral și prevenirea maladiilor tromboembolice, inclusiv a fibrilației atriale și trombozelor venoase profunde.1

 Tratamentul cu warfarină, totuși, este dificil de gestionat din cauza spectrului terapeutic îngust al medicamentului și a variabilității largi interindividuale în răspunsul pacientului la terapia acest preparat. În orice populație de pacienți, doza terapeutică zilnică de warfarină variază. Doza adecvată de warfarină este dificil de stabilit deoarece poate fi influiențată de foarte mulți factori în dependență de pacient, iar consecințele administrării unei doze incorecte pot fi catastrofale. Dozele incorecte contribuie la existența unei frecvențe ridicate a efectelor adverse, deaceea dezvoltarea unor strategii complexe pentru determinarea dozei adecvate sunt la ordinea zilei.2 Variabilitatea genetică în rândul pacienților joacă un rol important în determinarea dozei de warfarină administrată atunci când este inițiat tratamentul cu anticoagulante orale. Aproximativ jumătate din această variabilitate este cunoscută ca fiind cauzată de factorii clinici sau de stilul de viață: vârsta, greutatea, indicele masei corporale, sexul, fumatul, condițiile de mediu și medicația concomitentă și factorii genetici: genele VKORC1, CYP2C9, CYP4F2.3

Se estimează că factorii clinici contribuie cu până la 30% la la prescrierea corectă a  dozei de warfarină, aceste caracteristici clinice ușor accesibile sunt luate în considerare în general atunci când sunt indicate dozele inițiale de medicament.Polimorfismele genetice care influențează metabolismul (CYP2C9) și răspunsul farmacodinamic (VKORC1) sunt puternic asociate cu răspunsul la warfarină. Alte gene care acționează asupra metabolismului warfarinei au impact nesemnificativ și nu contribuie la stabilirea dozei terapice.5

Enzima codificată de CYP2C9 metabolizează izomerul S al warfarinei, în timp ce VKORC1 este proteina țintă pentru warfarină. În mod specific, warfarina inhibă VKORC1, împiedicând astfel reducerea vitaminei K la vitamina KH2, un cofactor necesar pentru carboxilarea și activarea factorilor de coagulare. Gena pentru CYP4F2, care metabolizează vitamina K, oferă o contribuție minoră la cerințele privind doza, în special în populațiile europene și asiatice. Un polimorfism unic în regiunea de reglatoare a genei VKORC1, c.-1639 G>A (rs9923231), contribuie la stabilirea dozajului în rândul grupurilor etnice.6

Conform rezultatelor testelor genetice ale pacientului, medicul curant poate calcula doza terapeutică individuală de warfarină pentru fiecare pacient. Site-ul http://www.warfarindosing.org are un program care vă permite să efectuați un calcul bazat pe factori clinici și genetici.

 

Referințe:

 1. Shapiro, S.S. Treating thrombosis in the 21st century. N. Engl. J. Med. 349,1762–1764 (2003);
 2. Budnitz DS, Shehab N, Kegler SR, Richards CL. Medication use leading to emergency department visits for adverse drug events in older adults. Ann Intern Med 2007;147:755-765;
 3. WARFARIN SODIUM- warfarin tablet. Bridgewater, NJ; March 31, 2017. Available from: https://dailymed​.nlm​.nih.gov/dailymed/drugInfo​.cfm?setid=541c9a70-adaf-4ef3-94ba-ad4e70dfa057;
 4. Marsh, S. and McLeod, H.L. Pharmacogenomics: From bedside to clinical practice. Hum. Mol. Genet. 15 Spec No 1, R89–R93 (2006);
 5. Kamali F1Wynne H. Pharmacogenetics of warfarin.Annu Rev Med. 2010;61:63-75;
 6. Limdi NA, Wadelius M, Cavallari L, Eriksson N, Crawford DC, Lee MT, et al. International Warfarin Pharmacogenetics C. Warfarin pharmacogenetics: a single VKORC1 polymorphism is predictive of dose across 3 racial groups. Blood. 2010;115:3827–3834;
Citește mai mult

PCR RT/ reacția de polimerizare în lanț în timp-real

Sînge

DTlite Real-Time DNA-Technology

Pregatirea

Pregătirea

Investigația genetică nu necesită o pregătire specială. Se recomandă prelevarea sângelui nu mai devreme de 2 ore de la ultima masă.

 Înainte de prelevare, se recomandă evitarea situațiilor de stres, a consumului de alcool și fumatului. 

Dieta și medicamentele nu afectează rezultatul testului.

Alte indicații

 • Prelevarea sângelui se achită suplimentar.

Result

Rezultatul

Laboratorul medical Invitro Diagnostics oferă unul din cele mai detaliate Rapoarte de analize medicale din Republica Moldova. Raportul de analize medicale oferit conține mulți indici și parametri, valori de referință și variabile în dependență de profilul pacientului (vârstă, sex, unități de măsură, metoda utilizată și alte informații medicale specifice).

Pentru interpretarea rezultatelor analizelor, pacientul trebuie să apeleze obligatoriu la medicul curant care-i cunoaște antecedentele, rezultatele fiind doar o etapă în stabilirea diagnosticului.


Echipament utilizat

Echipament utilizat

DTlite Real-Time DNA-Technology
Amplificator automat. Oferă amplificare optimă și controlabilă în timp real

EquipmentMetoda - PCR RT/ reacția de polimerizare în lanț în timp-real.
EquipmentAmplificator într-o versiune compactă cu detecție în timp real DT-Lite produs de compania "DNK-Technology" este un sistem universal, modern, de înaltă tehnologie.
EquipmentPentru toate rezultatele, este disponibilă și o stare de procesare, care poate fi validată, tipărită sau transferată în LIS (sistemul de informații de laborator).

Analize conexe recomandate

Pentru a primi o imagine mai completă referitor la starea de sănătate a pacienților adesea medicii au nevoie să investigheze valorile mai multor parametri și inclusiv relațiile dintre ei, de aceea Invitro Diagnostics recomandă efectuarea următoarelor analize conexe.

HE121 zi70 lei

Acest test este utilizat pentru următoarele condiții:

 • Monitorizarea terapiei îndelungate cu anticoagulante orale (cumarine și indandion)
 • Evaluarea funcției hepatice (tulburarea sintezei factorilor complexului protrombinic)
 • Depistarea tulburărilor de coagulare (screeningul factorilor căii extrinsece (I, II, V, VII, IX) și celei totale (fibrina))
Testul se efectuează pentru a măsura perioada de timp necesară pentru coagularea sângelui. Un test TQ poate fi folosit pentru a identifica posibile probleme care apar în procesul de coagulare, dar și pentru a verifica eficacitatea coagulantelor.

HE151 zi80 lei

Acest test este parte a investigaţiilor medicale efectuate în cazul unei posibile tulburări de sângerare sau a unui episod trombotic, în special pentru a evalua nivelul şi funcţia fibrinogenului; uneori este folosit pentru a ajuta la evaluarea riscului de apariţie a maldiilor cardiovasculare.

HE131 zi60 lei

INR - metoda de demonstrație a rezultatelor testului protrombinic, care este recomandat de Comitetul Internațional de cercetare a trombozelor și hemostazei și de Comitetul Internațional de standartizare în hematologie pentru controlul terapiei cu anticoagulante indirecte între INR și protrombina după Quick există o corelare negativă: scăderea protrombinei corespunde creșterii INR. INR este sensibil la nivelull factorilor (II, VII,X). Acest test măsoară timpul necesar formării cheagului compact de fibrina după adăugarea tromboplastinei tisulare (factor III) şi calciului. Spre deosebire de nivelele PT care variază în funcţie de reactivii şi metodele fotooptice utilizate, INR poate furniza informaţii mult mai pre­cise (foloseşte tromboplastină standardizată).